Garantieregelingen door de overheid

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. Deze regeling biedt banken een garantie van vijftig procent voor nieuwe bankleningen van minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 150 miljoen euro.

De regeling is bestemd voor ondernemingen met substantiƫle activiteiten in Nederland met voldoende rentabiliteits- en continuiteitsperspectieven. Met bankleningen van minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 150 miljoen euro is de regeling gericht op grote en middelgrote ondernemingen.

BMKB: Besluit Borgstelling MKB Kredieten

Doel van de regeling is het stimuleren van de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf (MKB).

De borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot EUR 50 miljoen. Verreweg de meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook veel vrije beroepers. Een beperkt aantal mkb-bedrijven is van de regeling uitgesloten. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun: als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en en als u een krediet wilt afsluiten voor de bodemsanering van uw bedrijfsterrein.

U heeft de ambitie om een eigen onderneming te starten. Of u bent al ondernemer en u wilt bijvoorbeeld uitbreiden of innoveren. Om uw bedrijfsplannen te realiseren, heeft u geld nodig. Maar als u te weinig zekerheden kunt bieden, is de kans groot dat de bank u geen lening verstrekt. In zo'n situatie kan de borgstellingsregeling uitkomst bieden: de overheid staat dan garant voor een deel van de lening. De bank zal daardoor eerder bereid zijn om u krediet te verlenen. Duizenden mkb'ers maken er gebruik van. Wellicht is de borgstellingsregeling ook voor u interessant.

Groeifaciliteit

Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out of expansie in het buitenland; allemaal situaties waarin ondernemers doorgaans risicodragend vermogen nodig hebben om hun activiteiten te financieren. Voor mkb'ers is het vaak moeilijker om kapitaal aan te trekken dan voor grotere ondernemingen. Banken zijn eerder beducht voor de risico's bij verstrekking van risicodragendvermogen en stellen zich terughoudender op. De regeling Groeifaciliteit is het antwoord van de overheid op deze lacune op de kapitaalmarkt.

De regeling is bestemd voor mkb ondernemingen die risicodragend kapitaal aan willen trekken. Deze regeling biedtbanken en participatiemaatschappijeneen staatsgarantie van vijftig procent voor financieringen met nieuw verstrekt risicodragend vermogen. Hun risico's nemen af,waardoor mkb'ers meer kans van slagen hebben bij hun zoektocht naar kapitaal.