Vertrouwen is essentieel

Vertrouwen is van essentieel belang binnen de financiële sector. Ook voor Vrijzathe is wederzijds vertrouwen van groot belang om te komen tot een optimale dienstverlening. Vrijzathe hecht er dan ook sterk aan positief met dit vertrouwen om te gaan, en behandelt de informatie die de cliënt haar ter beschikking stelt zeer discreet.

Klaar staan voor de klant

Vrijzathe staat altijd klaar voor haar cliënten en reageert snel op vragen. "Want de financiering als sluitstuk op een beslissing om in onroerend goed te investeren vraagt om een snelle afhandeling".