Ondernemersadvies

Als je een ondernemer kunt helpen in zijn doelstelling, geeft dat een grote “kick”

Een onderneming starten is iets om van tevoren goed over na te denken. De reis die een ondernemer maakt, is vanaf het eerste moment initiatief tonen en keuzes durven maken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Soms kan deskundig advies en een luisterend oor ondersteuning bieden bij de hobbels die een ondernemer op de weg naar succes tegenkomt.

Bedrijfsadviseur

George heeft als bedrijfsadviseur bij Stichting MKBDoorgaan.nl heel veel ondernemers gesproken, die allen gemeen met elkaar hadden dat zij tegen een probleem aanliepen, die zij niet alleen konden oplossen. Per slot kan “de” ondernemer geen specialist zijn in alle aspecten rondom het ondernemen. Met Stichting MKBDoorgaan.nl kan elke ondernemer wel de juiste hulp verkrijgen… en die dienstverlening wordt gratis verstrekt.

George heeft menig ondernemer namens de Stichting kunnen helpen, enerzijds door zijn eigen ruime ervaring, maar ook door gebruik te kunnen maken van het netwerk van de Stichting MKBDoorgaan.nl. Hiervoor zijn voorbeelden te over op de diverse aspecten van het “ondernemer zijn”.

(Financiële) administratie

Een goede administratie is belangrijk voor ondernemers. Is de administratie op orde, dan geeft dit enorme rust. Bovendien heeft een ondernemer goed overzicht wat er gebeurt binnen de onderneming.  Het maakt de belastingaangiften en overige -zaken ook eenvoudiger, waardoor de kosten van de boekhouder kunnen worden beperkt.

George kan meehelpen om met de administratieve informatie de juiste beslissingen omtrent investeren en/of financieren te nemen.

Groei en ontwikkeling

Iedere ondernemer wil graag dat de onderneming een succes wordt. Verstandig om zo nu en dan stil te staan bij de groei en ontwikkeling van de onderneming. Na te denken over de toekomst en meebewegen met de veranderingen in de maatschappij. Groei kan een zegen zijn, maar een te snelle (grote) groei kan ook omzwaaien tot een vloek. Maak hierbij de juiste afwegingen en laat je hierbij ook adviseren.

Juridische documenten

Elke opdracht brengt risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk om de juridische documenten van de onderneming op orde te hebben. Denk aan, algemene voorwaarden, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen etc. Ook wanneer u als ondernemer geconfronteerd wordt met (juridische) documenten van uw zakenpartner, leverancier of wat dies meer zij, is het van belang deze adequaat te laten toetsen.

Beëindigen van de onderneming

Allerlei omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een ondernemer in zwaar weer terechtkomt en mogelijk moet stoppen met de onderneming. Of soms is het na veertig jaar gewoon genoeg geweest. Het maakt niet uit wat de reden is. Bij het (mogelijk) beëindigen van de onderneming belangrijk om eerst deskundig advies in te winnen.

Deskundig advies en hulp nodig?

Heb je vragen over de start van een onderneming, administratie, juridische documenten, belastingaangifte of ander zaken die met ondernemen te makken hebben. Neem dan contact op met Vrijzathe Financiële Dienstverlening. Met zijn jarenlange ervaring, expertise en inlevingsvermogen helpt  George u graag verder op weg met uw reis als ondernemer.

Terug naar boven