Over Vrijzathe

Als je een ondernemer kunt helpen in zijn doelstelling, geeft dat een grote “kick”

Heb je het over Vrijzathe, dan heb je het over George

Probleemoplossend werken

De kracht van George zit hem in het probleemoplossend werken voor zijn cliënten. Hierdoor ontstaat er vertrouwen en geven cliënten George de ruimte om voor hen de financiering rond te krijgen. Net als het vertrouwen van de banken en andere financiële instellingen die de deskundigheid en vakkennis van George erkennen en waarderen. Dit vertrouwen zorgt niet alleen voor een bevredigend gevoel, maar zorgt er ook voor dat George nog steeds vol passie aan de slag gaat voor “zijn” ondernemers en over hun plannen en wensen in gesprek gaat met de financiële instellingen.

Vertrouwen is essentieel

In de financiële sector is vertrouwen van essentieel belang. Om tot een optimale dienstverlening te komen, is het voor George ook zeer belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. De insteek van George is goed luisteren naar de cliënten en ook ruimte geven om hun verhaal te doen. Zo ontdekt hij wat er precies speelt en wat nodig is. Hierdoor ontstaat ook wederzijds vertrouwen en openheid. George hecht er dan ook sterk waarde aan om positief met dit vertrouwen om te gaan. Net als discreet omgaan met de informatie de cliënten met hem delen.

George staat altijd klaar voor de klant

Het aanvragen van een financiering vraagt voorbereiding, onderhandeling en afhandeling. Daarom staat George altijd voor zijn cliënten klaar en reageert snel op vragen. De ervaring leert dat de financiering, vaak als sluitstuk op een beslissing om te investeren, om een snelle afhandeling vraagt.

Terug naar boven